Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Архитектурна теория и критика - Дипломен проект

Архитектурна теория и критика - Дипломен проект

 Разработване на дипломен проект - Архитектурна теория и критика

ЕСФECПо проект BG051PO001-3.1.07 "АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА"