Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Строителна динамика и сеизмичен анализ

Строителна динамика и сеизмичен анализ

Студентите получават знания по: моделиране на конструкциите от динамична гледна точка като системи с една, с краен и с безкраен брой степени на свобода; собствени честоти и форми; моделиране и произход на някои динамични товари; методи за изследване на поведението на конструкциите при хармонични въздействия, произволни динамични и по-специално сеизмични въздействия; елементарни методи за виброзащита; метод на крайните елементи в динамични задачи, моделирани с концентрирани и разпределени маси.

Учебни материали

Изпит по СДСА (Динамика)
Александър Таушанов


Правила за заверка