Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Въпроси по стоманобетон според НПБСБК

Въпроси по стоманобетон според НПБСБК

Необходимостта от запознаване и изучаване на старите „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” е свързано с големия брой строежи изпълнени по време на тяхното задължително прилагане. Обучението е по метода на граничните състояния. Като се има предвид това, курсът в своя обхват е разделен на три части: физикомеханични и деформативни свойства на материалите, оразмерителни процедури по ПЪРВА група гранични състояния и конструктивни правила, оразмерителни процедури по ВТОРА група гранични състояния и конструктивни правила.

Учебни материали