Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия

Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия

Елементи от инженерната сеизмология. Композиционни решения. Свойства на стоманобетонните конструкции. Рамкови и стенни стоманобетонни конструкции (плътни стени и стени с отвори) - особености при изчисляването и конструирането им. Основни принципи при фундирането в сеизмични райони. Усилване и възстановяване на стоманобетонни конструкции. След завършване на курса на обучение студентът придобива допълнителни умения да проектира на стоманобетонни конструкции при сеизмични въздействия.

Учебни материали