Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Диагностика , възстановяване и усилване на сгради

Диагностика ,  възстановяване и усилване на сгради

След завършване на курса студентите придобиват умения за провеждане на строително-техническа експертиза чрез обсъждане на проблеми възникнали при проучването, проектирането, строителството, експлоатацията, преустройството, ремонта и реконструкцията на сгради и съоръжения.
Овладяват методика за извършване на експертна изчислителна проверка на строителни конструкции с констатирани повреди и дефекти в съответствие с нормативната база.