Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Проектиране на стоманобетонни и комбинирани конструкции за пожарно въздействие

Проектиране на стоманобетонни и комбинирани конструкции за пожарно въздействие

Учебната програма е разработена с цел да се овладеят:
- характеристиките на материалите (конструкционна стомана, бетон и армировъчна стомана) при високи температури;
- изчислителните методики за оценка на огнеустойчивостта на стоманобетонни и комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции в светлината на европейските стандарти „Еврокодове” и националните им приложения;
- конструктивните изисквания при проектиране на стоманобетонни и комбинирани стомано-стоманобетонни елементи за пожарна ситуация.
Целта на курса е студентите да бъдат запознати с изчисляването и конструирането на различни видове стоманобетонни и комбинирани стомано- стоманобетонни елементи с оглед осигуряване на тяхната огнеустойчивост.