Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Обществени сгради / Дисциплини /

Обществени сгради - I преддипломен проект

Обществени сгради - I преддипломен проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Обществени сгради
Водещ преподавател доц. д-р арх. Панайот Савов
Допълнителен език английски, френски

Проектира се типична и сложна обществена сграда - зрително-демонстративна или спортна зала. В подробности се проучват функционалните и технологични аспекти на съответния тип сгради. Студентите придобиват знания и умения да проектират цялостно и във всички фази обществена сграда, основано на физическите и аспекти.