Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Урбанистична социология

Урбанистична социология
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. арх. Веселин Дончев

Дисциплината представя основните концепции в социологията и интерпретацията им в урбанистичен аспект. Придобиват се познания за социологическата структура на обществото и пространствените и изменения в контекста на основните сфери на човешката дейност. Придобиват се умения за прилагане на теорeтичните знания в урбанистичната проблематика и се формира отношение за интерпретация на социо – културни процеси.