Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Компютърно проектиране

Компютърно проектиране
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Технология на архитектурата
Водещ преподавател доц. д-р арх. Боян Георгиев
Допълнителен език английски, немски

Дисциплината запознава студентите с компютърното проектиране и приложението му в урбанизма. Създават се умения за обработване на 2D и 3D графики с Auto CAD и отношение към методите за ползуването на компютърната графика в процеса на проектиране.

Към дисциплината в Електронната платформа за обучение

Курсови задачи и задания

Задание Урбанизъм І
Боян Георгиев