Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Околна среда и устойчиво развитие

Околна среда и устойчиво развитие
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Елена Димитрова
Допълнителен език английски

Дисциплината развива у студентите разбиране за идеите на устойчивото развитие и опазването на околната среда, като елемент от основата на урбанизма и създава познания за основни принципи в теорията и практиката на пространственото планиране. Създават се умения за формулиране и критично оценяване на програми и схеми по отношение на конкретни локализации. Определя се отношение към социалните, икономическите, екологическите и институционални аспекти на устойчивостта в рамките на холистичен подход към развитието.

Фото галерия

  • 01 Габрово
  • 02 Габрово
  • 03 Габрово
  • 04 Пазарджик
  • 05 Пазарджик
  • 06 Пазарджик