Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Теория на урбанизма

Теория на урбанизма
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Допълнителен език френски

Дисциплината разкрива основната същност, обхвата и предмета на изследване на теорията на урбанизма, като се разглеждат съвременните тенденции и дебати в практиката и теорията на пространственото планиране. Създават се умения за критична оценка на различни практически подходи и програми и отношение към социалните, икономическите и екологически аспекти и ценности на планирането.

Учебни материали