Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Дистанционни изследвания

Дистанционни изследвания
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Борислав Маринов

Дисциплината "Дистанционни изследвания" е предназначена да запознае студентите с основните методи за получаване на информация и регистриране на информация от въздушни космически носители и нейната обработка. Основните въпроси са: спецификата на типовете апаратури за получаване на многоканални изображения и техните носители; условията на заснемане и характеристиките на получаваните изображения; влиянието на различни фактори върху качествата на получаваните изображения и прилаганите методи на цифрова обработка и корекции на различните типове изкривявания. Получават се знания за методите на дешифриране на автоматичната класификация и интерпретацията на изображения, основана на методите за анализ.

Конспекти


Учебни материали