Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Съвременна Европа

Съвременна Европа
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Допълнителен език английски

Дисциплината запознава студентите с икономическите и социалните предизвикателства пред гражданите на страните - членки на Европейския съюз. Придобиват се познания за географските и културните елементи, формиращи облика на съвременна Европа. Придобиват се умения за анализ на политиката на Европейския съюз и влиянието и върху градското развитие. Създава се отношение към културната идентичност.

Конспекти