Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Планиране на извънградски територии - проект

Планиране на извънградски територии - проект
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател гл.ас. д-р Ангел Буров

Дисциплината синтезира знанията в областта на икономиката, политиката, методите и техниките за планиране получени през годината и развива уменията за приложението им в планирането на малка по размери извънградска територия. Придобиват се умения за формулиране на регионална концепция, отчитайки социо-пространствената комуникация. Създава се отношение към съвременните тенденции в планирането на извънградски територии.