Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Проект за развитие на регион

Проект за развитие на регион
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател гл.ас. д-р Ирина Мутафчийска

Дисциплината развива умения за интегрирано управление на определена територия. Придобиват се умения за прилагане на методи за стратегическо планиране в реални задачи. Създава се отношение към териториалните ресурси и реалните ценности на обществото и урбанистичния потенциал.