Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Ландшафтна архитектура

Ландшафтна архитектура
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Веселина Троева

В лекционния курс се разглеждат същността на ландшафтната архитектура и нейните основни компоненти, както и принципите за проектиране на градски и извънградски пространства. Засегнати са въпросите на градското обзавеждане: осветление, колорит на средата и въздействието й върху човека. Лекциите са придружени с цикъл от упражнения, където се разработват задачи за проектиране на обекти от градска среда. След приключване на дисциплината студентите ще притежават необходимите знания и умения за участие в комплексно проектиране на градски и извънградски пространства в съответствие с техния характер, предназначение, насищане с функции и посетители.