Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Теория на управлението

Теория на управлението
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р Александър Цветков

Дисциплината представя управленските теории и предоставя възможност за развитие на управленски умения необходими в практическата работа на урбаниста. Придобиват се умения за прилагане на теоретичните знания, както и се формира отношение към разнообразието на типове организационно поведение и култура. Придобиват се познания за основните елементи на управленската теория – планиране, организиране, лидерство, контрол.