Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Урбанизъм и администрация

Урбанизъм и администрация
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател гл.ас. д-р Ирина Мутафчийска

Дисциплината представя йерархията в администрацията, нейните задължения и права. Придобиват се познания за видовете институции в урбанистичната практика – тяхната структура, управление и система за финансиране. Създават се умения за общуване с представителите на администрацията и обществеността, както и отношение към организационните и контролиращи функции на администрацията.