Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Системи за пространствено планиране в Европа

Системи за пространствено планиране в Европа
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Елена Димитрова

Модулът има за цел да представи обзорно и да осъществи сравнителен анализ на системите за планиране в различните европейски страни и техния специфичен национален контекст, като синтезира знанията, придобити в предходните модули. Очакваните образователни резултати включват придобиване на познания за тенденциите в развитието на пространственото планиране в Европа, изграждане на умения за провеждане на сравнителен анализ на различни градоустройствени политики и практики, изграждане на отношение към пространственото структуриране на съвременна Европа.