Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Жилищна структура - проект

Жилищна структура - проект
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Ясен Кьосев

Дисциплината обобщава знанията за организационните, административните, финансовите и правните аспекти в процеса на планиране на жилищните територии, усъвършенства уменията за практическо решаване на техните проблеми. Придобиват се познания за етапите и елементите в процеса на проучване, планиране и проектиране на жилищни територии. Създава се отношение към различните типове и стандарти на обитаване.

Курсови задачи и задания

Задание - Жилищна структура-спец." Урбанизъм"-2020
Задание - Жилищна структура-спец." Урбанизъм"-2020