Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Жилищна политика

Жилищна политика
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател гл.ас. д-р Ирина Мутафчийска
Забележка (курсова работа 50% изпит 50%)

Дисциплината представя опита на европейските страни в областта на жилищната политика. Придобиват се познания за връзките между жилищната политика и процесите на планиране. Създават се умения за разработване на програми и прилагането им, както и отношение към равнопоставеността при осигуряването на жилища.