Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Дисциплини /

Дистанционни методи и ГИС

Дистанционни методи и ГИС
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Фотограметрия и картография
Водещ преподавател доц. д-р инж. Борислав Маринов

Дисциплината "Дистанционни методи и ГИС" запознава студентите с особеностите при прилагане на методите за дистанционни изследвания в среда на ГИС. Посочени са възможности и изисквания към информацията, получавана от ГИС за решаване на основните технологични задачи в дистанционните изследвания: георефериране и трансформиране на цифрови многоканални изображения, методи за анализ и интерпретация на космически и въздушни изображения и областите на тяхното приложение. Посочена е спецификата при извличане на тематична информация от многоканални изображения, филтрация на индексни растерни изображения със средствата на ГИС както и тяхното интегриране в средата на ГИС.