Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Управление на земи и имоти

Управление на земи и имоти

Дисциплината развива управленски умения по отношение прилагането им към отделни проблемни ситуации, свързани с имоти, граници, оценяване, разработване и финансиране на проекти. Придобиват се познания за организационните функции и стратегии и ролята на недвижимия имот в постигането на целите и задачите на организацията. Създава се отношение към финансовата възвръщаемост и оперативната производителност в процеса на подобрение и реконструкция на недвижимите имоти.