Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Управление на земи и имоти

Управление на земи и имоти
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р инж. Анни Делиева
Забележка (курсова работа 50% изпит 50%)

Дисциплината развива управленските умения на студентите, така че да могат да ги прилагат към отделни имоти и проблемите, свързани с тях. Придобиват се познания за организационните функции и стратегии и ролята на недвижимия имот в постигането на целите и задачите на организацията, както и умения за оценяване, разработване и финансиране на проекти. Формира се отношение към финансовата възвръщаемост и оперативната производителност в процеса на подобрение и реконструкция на недвижими имоти.