Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Оценка на въздействието върху околната среда

Оценка на въздействието върху околната среда
Специалност Урбанизъм
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател доц. д-р инж. Добрин Денев

Дисциплината запознава студентите с основите на политиката за опазване на околната среда и оценката на въздействието върху нея. Придобиват се познания относно различните етапи и техники за анализ и оценка на икономическите, социалните и екологични въздействия. Създават се умения за определяне и оценка на проблемите и въздействията, формулиране на препоръки, изказване на становища, както и отношение към методологията за оценка.