Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Проект за градска реконструкция

Проект за градска реконструкция

Дисциплината доразвива професионалните знания и умения и подготвя студентите за бъдещата им професионална практика. Придобиват се познания относно взаимовръзките между преструктурирането на икономическите, социалните и пространствените елементи на града и отражението им върху градското обновление. Създават се умения за прилагане на техники и провеждане на политики за обновяване на градската среда, както и отношение към социалните и културни аспекти в процесите на градско обновяване.