Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Туристическо планиране

Туристическо планиране
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател гл.ас. д-р Ангел Буров

Дисциплината запознава студентите със съвременните тенденции в развитието на туристическата индустрия и връзката и с планирането и околната среда. Придобиват се познания относно организацията и управлението на туризма. Създават се умения за определяне на различните туристически услуги и конкурентноспособността на туристическите ресурси и дестинации, както и отношение към качествата на различните реализации и подходи и връзката им с глобалните промени.