Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Туристическо планиране

Туристическо планиране
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Александър Александров
Забележка (курсова работа 50% изпит 50%)

Дисциплината има за цел да съчетае знанията за туристическата индустрия с тези за пространствено планиране. Тя запознава студентите с планиране устойчивото развитие на планински, морски и балнеоложки курорти. Придобиват се умения за прилагане на принципите за опазване на околната среда, за оразмеряване на различните видове устройствени зони. Изучават се различните методи и инструменти за туристическо планиране на национално, регионално и локално равнище. Специално внимание се отделя на съвременните световни тенденции и на важни документи на международни и европейски организации за развитие на туризма.