Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Учебна практика по специалността - І

Учебна практика по специалността - І
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател гл.ас. д-р Ангел Буров

Учебната практика по специалността включва посещения в областни и общински административни служби, както и проучване на дейността на проектантски фирми и бюра. Целите на практиката са да развие практическото приложение на получените знания от предходните семестри, както и да позволи на студентите, развивайки комуникативни навици и умение за екипна работа, да съберат изходни материали за задачите си през следващия семестър.

Фото галерия