Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Преддипломна практика

Преддипломна практика

Преддипломната практика включва посещения в областни и общински административни служби, както и проучване на дейността на проектантски фирми и бюра. Целите на практиката са да развие практическото приложение на получените знания от предходните семестри, както и да позволи на студентите, развивайки комуникативни навици и умение за екипна работа, да съберат изходни материали за задачите си през следващия семестър.