Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Интериор и дизайн за архитектурата / Дисциплини /

Дизайн за архитектурата - специализиран курс

Дизайн за архитектурата - специализиран курс

Разглеждат се въпроси, свързани с появата и развитието на промишления дизайн. Анализират се факторите, които го обуславят. Разглеждат се същността, предметът и обхватът на промишления дизайн в архитектурата и изискванията към изделията, произвеждани по промишлен начин, а също така и методиката на проектирането им с оглед задълбочаването на познанията на студентите в тази област.

Учебни материали