Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Интериор и дизайн за архитектурата / Дисциплини /

Дизайн за архитектурата

Дизайн за архитектурата

Разглежда се структурата на архитектурната среда и мястото на интериора, екстериора и изделията за обзавеждане в нея; историческото развитие на компонентите на архитектурния интериор и тенденциите в бъдеще, като акцентът се поставя върху изделията за обзавеждане; същността на мебелния дизайн и методическите особености при проектирането и конструирането на единични изделия, на фамилии от системи от изделия. Разглеждат се факторите, които обуславят формата на изделията и етапите при създаването им.

Учебни материали