Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Интериор и дизайн за архитектурата / Дисциплини /

Интериор

Интериор

Засягат се основните понятия в интериора в теми като: Архитектура и стилово единство на мебелите. Интериорът и мебелите в исторически аспект - от античния свят до началото на ХХ век. Видове мебели, прилагани в жилищния и обществения интериор - мебели за сядане, съхранение, лежане, маси и многофункционални мебели. Емоционално въздействие на вътрешните пространства и многокомпонентност на архитектурния образ.

Публикации

Автореферат на Дисертационен труд за присъждане на науна степен "доктор"
АДАПТИВНОСТ НА АКУСТИЧНАТА СРЕДА В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРИОРИ /д-р арх. Златка Маджарова/

Учебни материали