Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Дисциплини /

Програмиране и използване на изчислителните системи

Програмиране и използване на изчислителните системи
Специалност Транспортно строителство
Факултет Строителен факултет
Катедра Автоматизация на инженерния труд
Водещ преподавател доц. д-р инж. Гергана Моллова

Учебната програма на дисциплината "Програмиране и използване на изчислителни системи"(ПИИС) включва запознаване с основните понятия в приложната информатика, апаратна и програмна компонента на персоналния компютър, принципи за изграждане и видове операционни системи (Windows), работа с интерпретатори, компилатори и свързващи редактори. Подробно се разглеждат основните аспекти от програмирането на езика С++ в средата на системата MS Visual C++ - променливи и типове данни, аритметични, логически и релационни операции, основни оператори, функции, обекти, класове, входно-изходни оператори и др.

Учебни материали


Ръководство за упражнения по ПИИС (с VBA)
проф. д-р арх. Стоянка Иванова


Курсови задачи и заданияПравила за заверка