Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Дисциплини /

Приложна информатика

Приложна информатика

Дисциплината има за цел да създаде в студентите умения за работа с пакета MS Office. Компютърна текстообработка (MS Word) – способи за форматиране на текст, графични обекти, таблици и др. Електронни таблици (MS Excel) – организиране на изчисления в таблици, използване на функции, графично визуализиране на резултати и др. Обработка на големи обеми от данни (MS Access) – структуриране и организиране на данните, връзки между таблиците, създаване на потребителски форми, заявки и доклади. Представяне на резултати (MS PowerPoint) – техники за вграждане на текстови, графични и звукови обекти, анимация на слайдове и обекти. Изградените в курса умения ще бъдат полезни на студентите при изучаване на други компютърни системи, при изготвяне и представяне на курсови задачи и проекти.

Правила за заверка