Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Обследване и изпитване на строителни съоръжения

Обследване и изпитване на строителни съоръжения

След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива умения в следните основни направления: - Да извършва натурни обследвания на съоръженията; - Да извършва диагностика и безразрушителен контрол; - Да планира натурни експерименти; - Да извършва анализ и оценка годността на строителни съоръжения с оглед осигуряване на нормална експлоатация.

Книги
Конспекти


Учебни материали


Курсови задачи и заданияПравила за заверка