Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Основи на строителното дело

Основи на строителното дело
Специалност
Факултет Строителен факултет
Катедра Масивни конструкции
Водещ преподавател доц. д-р инж. Петър Христов

Дисциплината "Основи на строителното дело" е една от общоинженерните дисциплини за специалността "Геодезия". Чрез нея се дават минимално необходими понятия и знания свързани с осигуряване изпълнението на различни строителни дейности в инвестиционния процес. В курса се изучават основни положения и принципи при определяне на усилия и деформации в определими системи, използувани материали в строителните конструкции и запознаване със структурирането на прилаганите строителни конструкции и съоръжения в областта на стоманобетонните, стоманените високи сгради и мостове.

Правила за заверка