Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Стоманобетон и стоманобетонни конструкции

Стоманобетон и стоманобетонни конструкции

След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът добива познания за основните физикомеханични и деформационни свойства на бетона, армировъчната стомана и стоманобетона, умения за изчисляване и конструиране на основни елементи на стоманобетонните конструкции, знания за действащите Норми и особеностите на съоръженията в земетръсни райони.

Публикации


Правила за заверка