Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Обследване и изпитване на строителни конструкции

Обследване и изпитване на строителни конструкции

Целта на дисциплината е да бъдат изучени методите за експериментално изследване на напрегнатото и деформирано състояние на строителните конструкции и техните модели, както и да се усвоят навици у бъдещите магистри да извършват експериментално-теоретичен анализ относно поведението на дадена конструкция. Освен това магистрите придобиват знания за необходимостта от обследване на конструкциите преди тяхната реконструкция, надстрояване или конструктивни ремонтни дейности. Актуалността на дисциплината дава възможност периодически част от темите да се осъвременяват както лекции, така и лабораторни упражнения.

КнигиКонспекти


Учебни материалиКурсови задачи и заданияПравила за заверка