Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Специални стоманобетонни конструкции

Специални стоманобетонни конструкции

Основната цел на дисциплината е да осигури на бъдещите строителни инженери подготовка, необходима при проектирането, изчисляване и конструирането на стоманобетонните конструкции на тънкостенни пространствени покривни конструкции, охладителни кули, резервоари, водни кули, силози, бункери, радио-телевизионни кули, високи комуни, подпорни стени, плувни басейни и други инженерни съоръжения. Застъпени са особеностите при проектирането на конструкциите по монолитен и сглобяем способ и на изпълнението им от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон. Проследени са съвременните тенденции в развитието на специалните конструкции и инженерните съоръжения.

Правила за заверка