Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Зидани конструкции

Зидани конструкции

Реконструкции на сгради с носещи зиданите конструкции са едни от най-често прилаганите в строителната практика, преобладаващо при сгради с ниска етажност (до три етажа). Целта на курса е да се запознаят студентите с конструктивните изисквания и методите за изчисление на носещата способност на усилените зидани и армираните зидани конструкции. Студентите ще получат знания за материалите за зиданите и усилващи конструкции, техните свойства, начина на изграждане и методите за изчисление на носещата им способност за вертикални и хоризонтални сили. Също така те ще добият основни представи за изискванията на Еврокод 6.

Правила за заверка