Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Строителни конструкции и съоръжения

Строителни конструкции и съоръжения
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Строителен факултет
Катедра Масивни конструкции
Водещ преподавател доц. д-р инж. Петър Христов
Допълнителен език английски

Целта на курса е да даде достатъчен минимум от знания и умения на бъдещите специалисти по “Управление и устройство на земи и имоти” за особеностите, предимствата и недостатъците на различните видове конструкции на сгради и съоръжения, за основните конструктивни изисквания при осигуряване на тяхната надеждност и дълготрайност, както и за методите за оценка на действителното им техническо състояние и степента им на износване с оглед прогнозиране на сроковете за нормална експлоатация, необходимостта от ремонти, саниране или усилване. Тези знания имат особено значение в съвременните условия, поради съществено увеличаване на обема на обектите, които се нуждаят от подобряване на тяхното управление, поддържане, реконструкция и/или модернизация.

Правила за заверка