Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Строителна механика - I част

Строителна механика - I част
Специалност Архитектура
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителна механика
Водещ преподавател доц. д-р инж. Дилян Благов

Студентите получават елементарни умения по: Теоретична механика и Съпротивление на материалите. В теоретичната механика се разглеждат видовете силови системи и се определят опорните реакции в конзоли и прости греди, както и методите за определяне на усилията в равнинни ферми. В Съпротивление на материалите се разглеждат методите за определяне на разрезни усилия в конзоли и системи от типа прости греди. Студентите придобиват известни знания и за прости статически модели: напрежения и оразмеряване, съответстващи на чист опън и натиск, чисто срязване, огъване и др.

Конспекти

Конспект по Строителна механика
за спец. Архитектура - 2023 г.

Правила за заверка