Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Строителна механика - I част

Строителна механика - I част
Специалност
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителна механика
Водещ преподавател доц. д-р инж. Александър Таушанов

Студентите получават знания по: кинематичен анализ на равнинни рамкови конструкции; определяне на разрезни усилия и линии на влияние в статически определими герберови греди, рамки и ферми; подвижни товари; методи за определяне на екстремни стойности на разрезни усилия и гранични диаграми; методи за определяне на преместванията в статически определими рамки и ферми. Получават и умения за решаване на неопределими системи по силовия метод - разрезни усилия, реакции и премествания, а също така се запознават и с основни понятия и зависимости от теорията на плочите.

Конспекти

Конспект по Строителна механика
за спец. Управление в строителството - 2023 г.

Учебни материали


Правила за заверка


Други