Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Строителна механика - I част

Строителна механика - I част
Специалност
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителна механика
Водещ преподавател доц. д-р инж. Александър Таушанов

Студентите получават знания по: кинематичен анализ на конструкции; определяне на разрезни усилия в статически определими рамки и ферми; линии на влияние в герберови греди и ферми; методи за определяне на преместванията в еластични системи; силов метод за определяне на разрезни усилия и премествания в статически неопределими конструкции. Получават и елементарни умения в изследването на тънките еластични плочи.

Конспекти

Конспект по Строителна механика
за спец. Управление в строителството - 2023 г.

Учебни материали


Правила за заверка


Други