Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Строителна механика - II част

Строителна механика - II част
Специалност
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителна механика
Водещ преподавател доц. д-р инж. Александър Таушанов

Студентите получават знания по: деформационен метод за решаване на рамкови конструкции и непрекъснати греди. Получават и умения върху приложението на теорията от втори ред за определяне на критични сили в рамки по деформационния метод; въведение в строителната динамика - динамични товари; свободни и принудени трептения на системи с една и с краен брой степени на свобода; модален анализ; сеизмични въздействия; сеизмични сили според нормите за земетръс, както и умения за решаване на задачи на приложната теория на еластичността - тънки еластични плочи и резервоари.

Конспекти

Конспект по Строителна механика
за спец. Управление в строителството - 2023 г.

Учебни материалиПравила за заверка


Други