Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Строителна механика - II част

Строителна механика - II част

Студентите получават знания по: метод на преместванията за решаване на рамки и греди. Получават и умения за определяне на критични сили в греди и рамки, както и основни понятия по строителна динамика - динамични товари; свободни и принудени трептения на системи с една и с краен брой степени на свобода; модален анализ; сеизмични въздействия; определяне на сеизмичните сили чрез модален анализ, спектрален метод и според нормите за земетръс. Запознават се и с методи за решение на ососиметрично натоварени черупкови конструкции - резервоари.

Учебни материалиПравила за заверка


Други