Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Строителна скална механика

Строителна скална механика
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател проф. д-р инж. Георги Илов

Дисциплината изучава свойствата на скалните масиви - разглеждани като дискретна механична среда в която равнините на дискретизация се представляват от скални пукнатини. Изучават се инженерните методи за оценка на устойчивостта на скални масиви и скални откоси, за тяхното укрепване и стабилизиране. Основни са въпросите за определяне на изчислителното натоварване на скална основа и за нейната носеща способност във връзка с изпълнението на фундаменти в скали.