Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Учебна практика по строителна статика

Учебна практика по строителна статика

Курс: III, Семестър: 6, ЛЕТЕН
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: събеседване
Форма на преподаване: практическо
Практическа подготовка 30
ECTS кредитни точки 1

Цели и задачи на дисциплината: Да допълни курса по строителна статика като придаде практическа насоченост на преподавания материал.
Характеристика на дисциплината: Практиката е естествено продължение на дисциплините „Строителна статика част I” и „Строителна статика част II“. В рамките на практиката се обясняват някои по-сложни конструкции като греда, тунел на еластична основа, смесени и лангерови системи. Определяне на разрезни усилия и линии на влияние. Дават се основни понятия от МКЕ и се решава неопределима рамка. Като се прави сравнение с предварително получени резултати от ръчно решение.
Придобивани знания: Основни понятия от МКЕ. Основни понятия за греда на еластична основа и смесени конструкции. Характеристики на линиите на влияние и разрезните усилия в изброените конструкции.
Придобивани умения: Боравене с компютърни програми, базирани на МКЕ за изследване на напрегнатото и деформирано състояние на сложни конструкции и получаване на линии на влияние за различни типове конструкции.
Предварителни изисквания: Няма

Правила за заверка