Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Учебна практика по строителна статика

Учебна практика по строителна статика

Запознава студентите със съвременните софтуерни продукти за изчисляване на рамкови конструкции, плочи, дискове и съчетание от тях: ANSYS, SAP и др. По време на практиката се изучават основните компоненти на една програмна система: процесор (входни данни); изчислителен модул; постпроцесор - числено и графично онагледяване и анализиране на резултатите.

Правила за заверка